Om GaviksTorpet

GaviksTorpet har varit befolkad sedan början av 1800-talet. Christina Månsdotter ägde gården från 1836. När hon var trött och utsliten sålde hon Torpet vidare till Måns Johansson den 13 december 1856 för 550 Riksdaler. Måns var ung, rask och beredd att med sin egen och hustrun Anna Cajsas kraft röja skog och bryta sten för att försöka skapa försörjning i det kärva landskapet. Så småningom kunde Torpet klara att försörja en familj med flera barn. GaviksTorpet var en utmaning för de strävsamma som inte gav upp fast motståndet från naturen nästan var oövervinnerligt. Jakt och fiske blev välkomna binäringar till den magra kost som gårdens jordbruk kunde ge. Landhöjningen med ca 2.5 meter har sedan dess bidragit till att där det en gång var hav finns idag både åker och strand.

Till en bit in på 1950-talet drevs gården av familjen Nordenberg med sina sju barn. Därefter var inte gården i aktivt bruk men åkrarna hölls öppna med betande får och enkel slåtter för att inte naturen helt skulle få makt över ägorna igen.

Tiden gick och stora förändringar har skett. GaviksTorpet har nu fått en ny chans i modern tid med de nuvarande ägarna sedan 2011, Mats och Kristina Sundbaum. Åkerbruk är inte längre gårdens försörjningsverksamhet. Istället har en helt ny efterfrågan börjat ta form. Vandringslederna Höga kustenleden och Erik Daniels led går över gårdstunet och trötta och törstiga vandrare önskar sig boende, mat och vila efter vandring i tuff terräng.